Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros turpinās būvdarbi

 

09.01.2020.

 

2019. gada 16.oktobrī SIA “Getliņi EKO” teritorijā tika uzsākti būvdarbi Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros. Projekta ietvaros poligona “Getliņi” teritorijā tiek izbūvētas piecas jaunas ēkas – bioloģisko atkritumu pagaidu krātuve ar estakādi, divas biomasas tuneļa ēkas, gāzes reaktora ēka un pārstrādātās masas šķirošanas ēka.

 

Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, nav iestājies plānotais ziemas perioda būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un decembrī aktīvi turpinājās būvdarbi. Līdz gada beigām objektā ir pilnībā pabeigti pāļu un pagaidu ceļu izbūves darbi, noslēgumam tuvojas plātņu izbūves darbi tuneļu ēkām, kā arī ir uzsākta tuneļa ēku sienu izbūve.

 

Līdz gada beigām objektā ir izmantoti jau 5 100 m3 no kopā plānotajiem 16 000 m3 betona, ir iebetonētas aptuveni 1000 t armatūras. Ikdienā objektā strādā ap 120 darbinieku. Saglabājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, būvniecības tempu nav plānots mazināt arī janvārī, tādējādi apsteidzot sākotnēji plānoto laika grafiku.

 

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.