Atbildīga uzņēmējdarbība

Ziedojumi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu informējam, ka SIA “Getliņi EKO” ziedojumus nav veikusi un nav saņēmusi.

 

Kur vērsties, ja rodas aizdomas par korupciju?

Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67105627 e-pasts: rdip@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, aģentūrās un pašvaldības kapitālsabiedrībās.”

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību. Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām. KNAB neizskata jautājumus, kuri neatbilst KNAB kompetencei.

KNAB uzticības tālrunis: 8000 20 70 (diennakts uzticības tālrunis; ziņojumiem par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem), elektroniskais pasts: knab@knab.gov.lv.

 

Trauksmes celšana

Trauksmes cēlējs var būt fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 2. korupciju;
 3. krāpšanu;
 4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 7. pārtikas drošības apdraudējumu;
 8. būvniecības drošības apdraudējumu;
 9. vides drošības apdraudējumu;
 10. darba drošības apdraudējumu;
 11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 15. konkurences tiesību pārkāpumu.

Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu!

Trauksmes cēlēja ziņojums:

 1. ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms;
 2. uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”;
 3. Trauksmes cēlēja ziņojums, ziņotāja identitāte, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

Ziņojumu Getliņi EKO iesniedz:

 1. Elektroniski parakstīta dokumenta formā uz e-pastu trauksme@getlini.lv. Iesniedzot Ziņojumu elektroniski, trauksmes cēlājs e-pastā norāda, ka tas ir Ziņojums;
 2. Papīra dokumenta formā nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē Getliņi EKO birojā. Iesniedzot Ziņojumu papīra formā, trauksmes cēlājs nodrošina ka Ziņojums tiek ievietots slēgtā aploksnē un uz tās tiek norādīts, ka tas ir Ziņojums;

Lūgums iesniegt aizpildītu veidlapu pēc parauga “Ziņojuma veidlapa”.

Konsultācijas trauksmes celšanas jautājumos sniedz Getliņi EKO juriste Kristīna Jurgelāne.

Noderīga informācija:

www.trauksmescelejs.lv
Trauksmes celšanas kārtība