Enerģija

„Getliņu” ekoloģiskais poligons ir viens no lielākajiem un modernākajiem zaļās enerģijas ražotājiem Latvijā.
Par enerģijas avotu kalpo poligona gāze – dabas gāze, kuras galvenā sastāvdaļa ir metāns. Tā veidojas slēgtajos atkritumu noguldījumos – biodegradācijas šūnās, kurās tiek noglabāti nepārstrādājamie atkritumi un kurās ir aneiroba vide, proti, neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Apglabāto atkritumu ietekmes uz vidi mazināšanai tiek izmantots ikdienas pārklājums (atbilstoši tehniskai specifikācijai).

 

Gāze

Poligona gāze, kas veidojas atkritumu biodegradācijas šūnās un bioreaktorā, tiek savākta caur atkritumu biodegradācijas šunās un bioreaktorā ievietotām perforētām caurulēm, kuras izvietotas starp atkritumiem ik pa septiņu metru bieziem atkritumu slāņiem. Bioreaktora darbības optimizācijai tiek izmantota izejviela - pelni (atbilstoši tehniskai specifikācijai).
Kad gāze ir izsūknēta no biodegradācijas šūnas un bioreaktora, tā tiek nogādāta automātiskajās gāzes regulēšanas stacijās, kur to pārbauda, attīra no H2S, Cl, F, siloksāniem un gaistošiem organiskiem savienojumiem – VOC, bet pēc tam aizvada uz „Getliņu” energobloku. Energoblokā gāzi sadedzina sešos iekšdedzes motoros (GE Jenbacher firmas gāzes motori JGS 320) un pārvērš enerģijā: elektroenerģijā un siltumenerģijā.
Iegūtā elektroenerģija un siltumenerģija veidojas attiecībās: 40% elektroenerģija un 46% siltumenerģija.
Jāpiemin fakts, ka gāzes ieguvi un energobloka darbību nodrošina profesionāli sagatavots tehniskais personāls. Enerģētikas nodaļas gāzes speciālisti projektē un montē gāzes ieguves sistēmas, regulē visas tās, ieskaitot automātiskās gāzes regulēšanas stacijas, kā arī nodrošina to ekspluatāciju.

 

 

Elektrība

Iegūtā elektroenerģija un siltumenerģija veidojas attiecībās: 40% elektroenerģija un 46% siltumenerģija.
„Getliņi EKO” ik gadu saražo apmēram 35 GWh elektroenerģijas, un lielāko daļu šo iegūto resursu pārdod AS „Latvenergo”.
Pēdējos gados dati tiek iegūti, pārrēķinot uz tīro metānu (CH4), 7 844 760 m3, kam atbilst 78 011 000 kWh enerģijas. 

 

 

Siltumenerģija

Iegūtā elektroenerģija un siltumenerģija veidojas attiecībās: 40% elektroenerģija un 46% siltumenerģija.
„Getliņi EKO” ik gadu saražo apmēram 20 000 MWh siltuma.
Siltumenerģiju „Getliņi EKO” iegūst kā blakus produktu, dzesējot iekšdedzes motorus un dūmgāzes, kas veidojas sadedzinot poligona gāzi.
Siltumenerģija tiek izmantota uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošinājumam: siltumnīcu apkurei, darba telpu apkurei, karstā ūdens sagatavošanai, ūdens attīrīšanas iekārtu reaktora apsildei, infiltrāta savākšanai un recirkulācijas baseina uzsildīšanai.