Publiskais iepirkums

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu SIA “Getliņi EKO” pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Šajā profilā tiek ievietota informācija par SIA “Getliņi EKO” plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem, noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

SIA “Getliņi EKO” iepirkumi laika periodā līdz 31.12.2018.

Tiesību akti publisko iepirkumu jomā pieejami Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.