Jurists

Ja Tev ir augstākā izglītība tiesību zinātnēs ar jurista kvalifikāciju, pieredze jurista amatā vismaz 2 gadus – mēs meklējam tieši Tevi!

Galvenie pienākumi:

 • Juridisko dokumentu (lēmumu, rīkojumu, līgumu (tajā skaitā, publisko iepirkumu līgumu un to grozījumu), protokolu, nolikumu, pilnvaru un atzinumu u.c. iekšējo dokumentu) projektu izstrāde un izvērtēšana, juridisko dokumentu izpilde un administrēšana;
 • Iekšējo normatīvo aktu, procedūru un politiku izstrāde, pilnveidošana un ieviešanas koordinēšana;
 • Uzņēmuma darbinieku konsultēšana juridiskajos jautājumos, tostarp, par normatīvo aktu piemērošanu;
 • Uzņēmuma darbinieku sagatavoto dokumentu juridiskā analīze;
 • SIA “Getliņi EKO” interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas iekšējās kontroles sistēmas efektīvas darbības nodrošināšana;
 • Starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas procedūru pilnveidošana un uzraudzība uzņēmumā (iekšējās kontroles sistēmas uzturēšana un aktualizēšana).

Prasības:

 • Augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs ar jurista kvalifikāciju;
 • Vismaz divu gadu darba pieredze jurista amatā, vēlama pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • Izpratne par interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas jomu, interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas iekšējas kontroles sistēmas darbības principiem;
 • Nacionālo un starptautisko sankciju jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Prasmes darbā ar biroja tehniku un datoru Microsoft Office vidē;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Prasme argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
 • Vēlme mācīties un apgūt jaunas profesionālās jomas.

Piedāvājam:

Darbu Getliņi EKO profesionāļu komandā, kas zina visu un vairāk par atkritumu apsaimniekošanu, zaļās enerģijas ražošanu, dārzeņu audzēšanu, kā arī:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Rumbulā, Kaudzīšu ielā 57;
 • Darba laiku no plkst. 8:30 – 17:00;
 • Profesionalitātei atbilstošu atalgojumu, sākot no 2’500 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu 24/7 sākot no pirmās darba dienas;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • Draudzīgu darba vidi;
 • Sociālos un citus labumus.

CV un pieteikumu ar norādi “Jurista amatam” gaidīsim uz personals@getlini.lv vai pa pastu līdz 2023. gada 1. jūnijam (ieskaitot). Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Ja Tu nesaņem aicinājumu tikties 2 nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esi saņēmis SIA Getliņi EKO atteikumu. Paldies par atsaucību!

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.