Getliņi EKO  ir moderns, tehnoloģisks un videi draudzīgs sadzīves atkritumu poligons. Mēs veidojam un nodrošinām darbības virzienus, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina viens otru efektivitātē un ilgtspējā. 
Mēs apsaimniekojam un pārstrādājam sadzīves atkritumus, ražojam ekoloģiski atjaunojamu enerģiju, piedalāmies vides apsaimniekošanā un audzējam dārzeņus.  

Getliņi skaitļos

novāktie tomāti: 2500 kg
24900 tomātu stādu
tiek iestādīti sezonas laikā.

ievestie atkritumi: 2500 kg
ievestie atkritumi:
285 000 t (2017. gadā)

Saražotā elektrība: 2500 kW
Saražotā elektrība:
31 GWH /2017. gadā

Radītais siltums: 2500 kW
Radītais siltums:
20,3 GWH / 2017.gadā

viesu skaits ekskursijās: 320 cilvēki
viesu skaits ekskursijās:
5970 interesenti (2017.g.)