Getliņi EKO darbinieku darba apstākļi un nodrošinājums ir viena no būtiskākajām prioritātēm, rūpējoties gan par drošu darba vidi, gan papildus sociālo aizsardzību, kas nav noteikta likumā. Uzņēmums ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipus, starptautiskās cilvēktiesības un darbinieku tiesības.  Mēs vienādi vērtējam mūsu darbiniekus, nediskriminējam pēc dzimuma, vecuma, tautības, reliģijas, invaliditātes, identitātes vai citiem aspektiem. Mūsu vērtība ir profesionāli un augsti kvalificēti darbinieki, kuri novērtē darba un privātās dzīves līdzsvaru, strādājot draudzīgā darba vidē. Neatkarīgi no ieņemamā amata, veicinām cieņpilnu sadarbību, iekļaujošu un drošu darba vidi.

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.