SIA „Getliņi EKO” ir Rīgas valstspilsētas un Ropažu novada (iepriekš Stopiņu novada) pašvaldību kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs – „Getliņi”. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs.

SIA “Getliņi EKO” ir publiski privāta kapitālsabiedrība, kur Rīgas valstspilsētas pašvaldībai pieder 97,7 % kapitālsabiedrības kapitāldaļas, savukārt Ropažu novada pašvaldībai pieder 2,3 % kapitālsabiedrības kapitāldaļas.

SIA „Getliņi EKO” pamatmērķis ir nodrošināt mūsdienīgu, drošu un efektīvu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Mūsu atbildība ir nodrošināt nepārtrauktu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu. Mūsu darbība notiek atbilstoši starptautisko Standartu ISO 9001 un ISO 14001 prasībām.

SIA “Getliņi EKO” ir uzticams, atbildīgs un iedzīvotājiem atvērts zīmols, veidojot noturīgas attiecības starp pakalpojuma sniedzēju un klientiem vairākos attiecību līmeņos.

  1. Individuāla komunikācija un saziņa ar atkritumu poligona viesiem, informējot par uzņēmuma darbības virzieniem, atkritumu pārstrādi un noglabāšanu, videi draudzīgiem risinājumiem, kā arī to ietekmi uz vidi;
  2. Klientu informēšana par aktualitātēm tiem ērtā vidē – savstarpējā saziņā, elektroniski vai sociālajos tīklos;
  3. Regulāras klientu aptaujas, mērot klientu apmierinātību par saņemto pakalpojumu kvalitāti, ierosinājumu analīze, sūdzību un pateicību iesniegšana;
  4. Īstenotās uzņēmuma aktivitātes un rezultāti tiek novērtēti atbilstoši uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem un pamatvērtībām.

SIA “Getliņi EKO” ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipus, starptautiskās cilvēktiesības un darbinieku tiesības.  Mēs vienādi vērtējam mūsu darbiniekus, nediskriminējam pēc dzimuma, vecuma, tautības, reliģijas, invaliditātes, identitātes vai citiem aspektiem.

Mūsu vērtība ir profesionāli un augsti kvalificēti darbinieki, kuri novērtē darba un privātās dzīves līdzsvaru, strādājot draudzīgā darba vidē. Neatkarīgi no ieņemamā amata, veicinām cieņpilnu sadarbību, iekļaujošu un drošu darba vidi.

Lai skatītos šo video, lūdzu, pieņemiet mārketinga sīkfailus. Uzzināt vairāk

Valde

CV
Imants Stirāns
SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs
CV
Aija Breikša
SIA “Getliņi EKO” valdes locekle
CV
Jūlija Daļecka
SIA “Getliņi EKO” valdes locekle

Padome

CV
Jevgenijs Belezjaks
SIA “Getliņi EKO” padomes priekšsēdētājs
CV
Baiba Zūzena
SIA “Getliņi EKO” padomes priekšsēdētāja vietniece
CV
Jānis Pumpurs
SIA “Getliņi EKO” padomes loceklis
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.