Atkritumu pieņemšana

Poligons apsaimnieko cietos sadzīves atkritumus, bioloģiski noārdāmos atkritumus, ražošanas un būvniecības atkritumus, kas radušies Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Poligonā “Getliņi” aizliegts ievest auto riepas, azbestu saturošus būvniecības atkritumus (piem., šīferi), dzīvsudrabu saturošus atkritumus (piem., termometrus), elektropreces, akumulatorus, baterijas, apgaismes iekārtas un luminiscences spuldzes, medikamentus un medicīnas atkritumus, sadzīves ķīmiju, eļļas un filtrus, u.c. bīstamos atkritumus (MK 19.04.2011.noteikumi Nr. 302), kā arī šķidros atkritumus.

Atkritumu šķirošana

Pirms atkritumu apglabāšanas vai pārstrādes, notiek juridisko personu nodoto cieto sadzīves atkritumu šķirošana. Poligonā tiek apglabāti tādi atkritumi, kas nav derīgi tālākai pārstrādei.

Atkritumu šķirošanu nodrošina poligonā esošā šķirošanas rūpnīca, kuru apsaimnieko SIA “Vides resursu centrs”. Rūpnīcā tiek atšķiroti:

1) bioloģiski noārdāmie atkritumi;
2) PET pudeles;
3) skārda bundžas;
4) melno un krāsaino metālu saturoši atkritumi;
5) vieglā plastmasa, tekstils, papīrs (no atkritumiem iegūta kurināmā ražošanai).

 

Bioloģisko atkritumu pārstrāde

Bioloģisko atkritumu pārstrāde fermentācijas tuneļos ļauj iegūt tehnisko kompostu un biogāzi, kas tiek izmantota energoblokā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Komplekss ir lielākais šāda veida atkritumu pārstrādes objekts Baltijas valstīs. Plānots, ka kompleksā tiks pārstrādātas 125 000 tonnas bioloģisko atkritumu gadā, kā rezultātā tiks saražotas līdz 100 000 tonnām komposta.

Skaties video par bioloģisko atkritumu pārstrādes procesu

Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai drīkst izmantot:

  1. papīra maisus (nebalināts, nelaminēts/neglancēts papīrs, bez plastmasas lodziņiem, rokturiem u.c. citu materiālu detaļām);
  2. bioloģiski noārdāmās plastmasas maisus, kuri ir piemēroti kompostēšanai un kuriem ir atbilstošs marķējums (piemēri zemāk, bet var būt arī citi, jo iedzīvotāji var lietot arī citās valstīs iepirktus maisiņus ar tām raksturīgajiem marķējumiem).

Būvgružu pārstrāde

Būvgruži tiek smalcināti, iegūstot drupinātu būvgružu šķembas un šķembu atsijas, kuras ir iespējams iegādāties jebkurai personai. Būvgružu šķembas un šķembu atsijas ir piemērotas dažādiem būvdarbiem, piemēram, ceļu pamatnes sagatavošanai, pagaidu ceļu būvniecībai, gājēju ietvju, ceļu ar mazu ikdienas slodzi būvniecībai un citur. Vairāk informācijas par drupinātu būvgružu iegādi – šeit! (šobrīd pakalpojums nav pieejams).

 

Atkritumu apglabāšana

Tie atkritumi, kurus nevar pārstrādāt jaunos materiālos, tiek apglabāti speciāli veidotā, videi drošā atkritumu apglabāšanas šūnā.

Apglabājot atkritumus šūnā, tiem sadaloties, veidojas metāna gāze un notekūdeņi (infiltrāts). Metāna gāze un notekūdeņi tiek savākti, tādejādi līdz minimumam mazinot atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Biežāk uzdotie jautājumi
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.