Sīkdatņu lietošanas noteikumi

Tīmekļa vietnes īpašnieks SIA “Getliņi EKO” un tīmekļa vietnes uzturētājs rūpējas par mājas lapas apmeklētāju personas datu drošību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumam, SIA “Getliņi EKO” Personu datu apstrādes paziņojuma klientiem, sadarbības partneriem un apmeklētājiem un SIA “Getliņi EKO” Sīkdatņu lietošanas noteikumiem.

KAS IR SĪKDATNE?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

DATU PĀRZINIS:

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Getliņi EKO”, reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121,  tel.: +371 67317800 (turpmāk tekstā – SIA “Getliņi EKO”), mājas lapa: www.getlini.lv, biroja e-pasts: info@getlini.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@getlini.lv.

SĪKDATŅU UZGLABĀŠANAS MĒRĶIS

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas aktuālas informācijas attēlošanai tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Lai sīkdatnes netiktu uzglabātas, apmeklētājs var izmantot anonīmo (“Inkognito”) režīmu savā interneta pārlūkā.

SIA “Getlini EKO” sīkdatnes neizmantos un neļaus to darīt nevienai trešai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par tīmekļa vietnes www.getlini.lv apmeklētājiem.

Visi dati, kas tiek nosūtīti, izmantojot tīmekļa vietnes kontaktformu, tiek uzglabāti kvalitatīvas atpakaļsaites sniegšanai tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kā arī apmeklētāju informatīvās un reklāmas apziņošanas nolūkos.

SĪKDATŅU VEIDI UN TĪMEKĻA VIETNĒ www.getlini.lv IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Mērķis Apraksts
Obligāti nepieciešamās Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos droši un pareizi, lai varētu pārvietoties tīmekļa vietnē, izmantot tās sniegtās iespējas, kā arī identificēties.
Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes Sīkdatnes, kas uzkrāj anonīmu informāciju, kā apmeklētāji lieto šo tīmekļa vietni, un tās dod mums iespēju uzlabot lietotāju pieredzi.
Funcionālās sīkdatnes Šīs sīkdatnes ļauj mūsu tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietotāja vārdu, lietoto valodu utml.) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.
Mārketinga sīkdatnes Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai analizētu datu plūsmu un apkopotu informāciju par tīmekļa vietnes lietotāja paradumiem un izveidotu lietotāja profilu. Izvēloties šīs sīkdatnes Jūs piekrītat, ka tās var tikt uzturētas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

www.getliņi.lv tīmekļa vietnē tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, laika periodu. Glabāšanas termiņš norādīts zemāk tabulā, kurā uzskaitītas tīmekļa vietnē www.getlini.lv izmantotās sīkdatnes).

Veiktspējas/analītiskās, funkcionālās un mārketinga sīkdatnes, kas tiek izmantotas www.getlini.lv mājas lapā

Nosaukums Mērķis Kategorija Glabāšanas
termiņš
Izcelsme
^_ga Izmanto, lai atšķirtu lietotājus Analītiskās sīkdatnes 2 gadi google.com
_gid Izmanto, lai atšķirtu lietotājus Analītiskās sīkdatnes 1 diena google.com
wp-wpml_current_languages Saglabā lietoto valodu Obligāti nepieciešamās sīkdatnes sesija https://www.getlini.lv
grand-cookie Saglabā sīkfailu iestatījumus Obligāti nepieciešamās sīkdatnes 6 mēneši https://www.getlini.lv
PHPSESSID Lai nodrošinātu funkciju vairākās lapās Obligāti nepieciešamās sīkdatnes sesija https://www.getlini.lv
yt-remote-cast-installed Saglabā lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, izmantojot integrētu You Tube video Mārketinga sīkdatnes sesija youtube.com
yt-remote-connected-devices Saglabā lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, izmantojot integrētu You Tube video Mārketinga sīkdatnes Pastāvīgi youtube.com
yt-remote-device-id Saglabā lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, izmantojot integrētu You Tube video Mārketinga sīkdatnes Pastāvīgi youtube.com
yt-remote-fast-check-period Saglabā lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, izmantojot integrētu You Tube video Mārketinga sīkdatnes Sesija youtube.com
yt-remote-session-app Saglabā lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, izmantojot integrētu You Tube video Mārketinga sīkdatnes Sesija youtube.com
yt-remote-session-name Saglabā lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, izmantojot integrētu You Tube video Mārketinga sīkdatnes Sesija youtube.com
YSC Integrēto video skatījumu izsekošana Mārketinga sīkdatnes Sesija youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE Sīkdatne tiek izmantota kā unikāls identifikators video skatīšanās izsekošanai Mārketinga sīkdatnes 3 mēneši youtube.com
CONSENT Sīkdatni izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir akceptējis youtube sīkdatnes. Šī sīkdatne ir nepieciešama, lai vietne atbilstu GDPR Mārketinga sīkdatnes 2 gadi youtube.com
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Saglabā lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, izmantojot integrētu You Tube video Mārketinga sīkdatnes Pastāvīgi youtube.com
yt.innertube::requests Sīkdatne saglabā unikālu ID, lai saglabātu statistiku par to, kurus YouTube videoklipus lietotājs ir skatījies Mārketinga sīkdatnes Pastāvīgi youtube.com
yt.innertube::nextId Sīkdatne saglabā unikālu ID, lai saglabātu statistiku par to, kurus YouTube videoklipus lietotājs ir skatījies Mārketinga sīkdatnes Pastāvīgi youtube.com
yt-player-headers-readable Reģistrē lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, skatītajiem integrētajiem You Tube video Mārketinga sīkdatnes Pastāvīgi youtube.com
yt-player-bandwidth Nosaka optimālo video kvalitāti, pamatojoties uz apmeklētāja ierīces un interneta tīkla iestatījumiem. Mārketinga sīkdatnes Pastāvīgi youtube.com
yt-remote-session-app Reģistrē lietotāja video atskaņotāja iestatījumus, skatītajiem integrētajiem You Tube video Mārketinga sīkdatnes Sesija youtube.com

 

KĀ VAR KONTROLĒT UN IZDZĒST SĪKDATNES?

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru. Lai to izdarītu, Jums ir jāaktivizē pārlūkprogrammā esošie norādījumi (parasti atrodas sadaļā „Palīdzība”, „Rīki” vai „Rediģēšana”). Vairāk lasiet www.aboutcookies.org. Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu funkcionalitātes var tikt zaudētas.

ATBILDES SNIEGŠANAS PAR DATIEM, DATU PĀRVALDĪŠANA un DZĒšANA

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem, Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (t.i., ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, ), un, ja būs iespējams, attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie SIA “Getliņi EKO” esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

  • iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi SIA “Getliņi EKO” birojā: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, katru darba dienu no plkst. 09:00-17:00;
  • nosūtot personiski parakstītu iesniegumu pa pastu uz : Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121;
  • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu: info@getlini.lv.

Saņemot Jūsu iesniegumu, nepieciešamības gadījumā, SIA “Getliņi EKO” patur tiesības lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

DATU DROŠĪBA, UZGLABĀŠANA UN PĀRRAIDES TEHNOLOĢIJAS

Par personas datu, kas tiek uzglabāti uz serveriem, un kas nav saistīti ar mājas lapu (SIA “Getliņi EKO” iekšējie serveri) un par personas datu uzglabāšanas drošību mājas lapā atbild SIA “Getliņi EKO” (“Datu pārzinis”).

Visiem personas datiem tiek izmantota droša datu uzglabāšana un pārraide, t.i., servera datiem var piekļūt tikai ar drošām, Datu apstrādātājam un Datu pārzinim zināmajām parolēm; tiek izmantotas dažādas servera datu aizsardzības tehnoloģijas (piemēram, ugunsmūris jeb “Firewall”).

Atsevišķos gadījumos datu pārraidei var tikt izmantots HTTPS drošs savienojuma protokols, kā arī datu anonīmā datu šifrēšana uz servera.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PUSĒM

Trešo pušu sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras iestata un pārvalda trešo pušu tehnoloģiju nodrošinātāji un kuru pakalpojumi ir saistīti ar interneta vietni. Kā, piemēram, SIA “Getliņi EKO” izmanto mārketinga sīkdatnes youtube.com. Par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt attiecīgās puses sīkdatņu politikā, apmeklējot trešās puses interneta vietni.

POLITIKAS IZMAIŅAS

Sīkdatņu lietošanas noteikumi tiek pārskatīti pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 3 (trīs) gados. Visas izmaiņas SIA “Getliņi EKO” Sīkdatņu lietošanas noteikumos tiek publicētas www.getlini.lv.

Ar šo SIA “Getliņi EKO” sīkdatņu lietošanas noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē valdes 2023.gada 8.februārā sēdē apstiprinātā SIA “Getliņi EKO” Sīkdatņu politika.

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.