Saskaņā ar Getliņi EKO tarifa sadaļu “Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā”, kas izvērtēts un apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) 2021.gada nogalē un Vides izglītības un komunikācijas stratēģijā noteikto 2022. – 2024. gadam, kapitālsabiedrība īsteno sabiedrības izglītošanas kampaņas.

Sabiedrības izglītošanas kampaņas par atkritumu samazināšanu, atkritumu šķirošanu, atkritumu pārstrādi un vides jautājumiem ir daļa no uzņēmuma darbības stratēģijas. Sabiedrības izglītošana kampaņu formātā ir nozīmīga vairāku iemeslu dēļ:

  • Valsts un Eiropas Savienības mērķu sasniegšana: Līdz 2035. gadam poligonos apglabājamais sadzīves atkritumu apjoms no radītā nedrīkst pārsniegt 10%, tāpēc paradumu maiņa sabiedrībā ir nepieciešama, veicot regulāru un sistemātisku izglītošanu.
  • Informācijas nodrošināšana: Izglītošanas kampaņas sniedz sabiedrībai mērķētu, korektu un pārbaudītu informāciju paradumu maiņas īstenošanai ikdienas sadzīvē.
  • Apziņas celšana: Izglītošanas kampaņas palīdz palielināt sabiedrības apziņu par atkritumu apsaimniekošanas problēmām un izaicinājumiem, piemēram, atkritumu poligona aizpildījumu, vēsturiski vecā kalna piesārņojumu u.c. Apziņas celšana ir viens no soļiem, lai kopīgi iesaistītos, meklētu risinājumus un veicinātu paradumu maiņu.
  • Atbildības veicināšana: Izglītošanas kampaņas veicina sabiedrības atbildību pret vidi. Jo sabiedrība vairāk saprot, kā viņu ikdienas izvēles un rīcības ietekmē vidi, jo vairāk sabiedrība ir motivēta rīkoties.

Ziedo BIO atkritumus Bipai!
15.07.2024
Getliņi EKO realizē otro BIO atkritumu šķirošanai veltīto kampaņu, kas stilistiski turpina 2023. gadā īstenoto “Pārvaldiek, Uzliec brūno!”. Kampaņas mērķis: veicināt BIO atkritumu šķirošanu, piedāvājot iedzīvotājiem...
Atkritumi aug!
14.11.2023
Jau tuvākajā laikā Latvijai būs jāmeklē veidi, kā samazināt atkritumu poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu, jo, saskaņā ar Eiropas Savienības izvirzītajiem mērķiem aprites ekonomikas sekmēšanā, līdz 2035.gadam...
Viss, ko neapēd, ir noderīgs!
06.09.2023
No 2024. gada 1. janvāra BIO atkritumu šķirošana visā Latvijā ir obligāts pienākums. “Getliņi EKO” un tirgus izpētes kompānijas “Norstat” pirms kampaņas veiktais pētījums parādīja, ka tikai katrs ceturtais (26%) iedzīvotājs...
Negribi problēmas - samazini atkritumus!
01.11.2022
Latvijā līdz šim lielāka uzmanība sabiedrības izglītošanā atkritumu nozarē ir saistīta ar atkritumu šķirošanu, tomēr Getliņi EKO kampaņas mērķis bija aicināt sabiedrību aizdomāties un rīkoties, lai samazinātu ikdienā aizvien...
Sabiedrības informēšana par atkritumu nozares aktualitātēm
01.10.2022
Kampaņas mērķis bija apkopot aktuālo informāciju par atkritumu nozares aktualitātēm, veidojot TV sižetu sēriju. Sērijas atspoguļoja padziļināti pēdējo gadu izmaiņas atkritumu nozarē, informēja par iedzīvotāju paradumiem,...
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.