Kā uzsākt atkritumu nodošanu poligonā "Getliņi"?

Viss, kas jāzina, lai uzsāktu atkritumu nodošanu poligonā “Getliņi” informācijas ceļvedis atkritumu nodošanai poligonā.

 

1
Noslēdziet līgumu

Atkritumu apglabāšanai poligonā “Getliņi” nepieciešams līgums. Lai noslēgtu līgumu, aizpildiet līguma formu.

2
Veiciet priekšapmaksu

Pieprasiet rēķinu, nosūtot vēlamo summu uz rekini@getlini.lv, un veiciet tā apmaksu! Minimālā priekšapmaksas rēķina summa ir 30 EUR.

 

3
Izveidojiet caurlaidi

Autorizējieties klientu sadaļā, izmantojot piekļuves paroles, kas saņemtas pēc Līguma noslēgšanas. Nodrošiniet šoferim caurlaidi izdrukātā veidā vai nosūtiet elektroniski uz kādu no viedierīcēm.

4
Ievērojiet noteikumus

Lūdzu ievērojiet poligona iekšējās kārtības noteikumus, kas saistoši visām juridiskām un fiziskām personām.

 

Atkritumu pieņemšanas līgums
  1. Lūdzu, lejupielādējiet (saglabājiet savā datorā) un aizpildiet līguma formu;
  2. Līgumu parakstiet elektroniski, izmantojot eParaksts mobile aplikāciju vai eParakstītājs 3.0 programmu (vietnē eParaksts.lv šī dokumenta veida parakstīšana diemžēl nav iespējama), un eparakstītu līgumu sūtiet uz ligumi@getlini.lv VAI fiziski parakstīta līguma 2 ekesmplārus sūtiet pa pastu – SIA „Getliņi EKO”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121;
  3. Pēc parakstīta līguma oriģināla saņemšanas, vienas darba dienas laikā savā e-pastā saņemsiet piekļuves paroles klientu sadaļai un varēsiet uzsākt pakalpojuma izmantošanu;
  4. Sekojiet informācijas ceļvedim par visiem turpmākiem darbības soļiem veiksmīgai pakalpojuma saņemšanai.
Speciālās apglabāšanas līgums

Šis pakalpojums nodrošina Jūsu ievesto atkritumu mehānisku sabojāšanu un apglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsniedzot aktu, kas apliecina atkritumu apglabāšanas faktu.

Speciālai apglabāšanai poligonā “Getliņi” nepieņem atkritumus, kurus poligonā ir aizliegts ievest.

Visbiežāk pakalpojumu izmanto klienti sadarbībā ar muitu, PVD u.c. iestādēm. Ja Jums ir interese par šo pakalpojumu, lūdzam nosūtīt uzņēmuma rekvizītus un īsu atkritumu aprakstu uz ligumi@getlini.lv. Mēs ar Jums sazināsimies!

Atkritumu izkraušana

Atkritumu izkraušana ir jāveic paša spēkiem un tiem paredzētajā vietā. Par izkraušanas vietu, lūdzu, jautājiet “Caurlaidē” vai sekojiet norādēm poligona teritorijā.

Atkritumu izkraušanas vietas poligonā, saskaņā ar atkritumu kodiem:

  1. Iebraukšana poligonā – Caurlaide
  2. Izkraušanas laukums fiziskām personām
  3. Sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīca
  4. Bioloģisko atkritumu izkraušanas vieta
  5. Būvgružu izkraušanas vieta
  6. Apglabāšanas šūna

 

Svarīgi!

Pārliecinieties, vai izpildāt ar atkritumu pārvadāšanu saistītos pienākumus:

Nodrošiniet spēkā esošu Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma (APUS)

Par atkritumu pārvadātāju uzskatāms komersants, kura caurlaide tiek izmantota pie atkritumu nodošanas poligonā.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja uzņēmums uz sava vārda izveidoto caurlaidi nodod trešajām personām (atkritumu transportēšanai uz poligonu), par atkritumu pārvadātāju joprojām uzskatāms uzņēmums, kura izveidotā/ piederīgā caurlaide ir tikusi izmantota pie atkritumu nodošanas poligonā.

 

Ievēro!

Poligona teritorijā klientiem jāievēro iekšējie kārtības noteikumi, kā arī autotransporta kustības ātruma ierobežojumi. Jāseko poligona darbinieku norādījumiem kravu kontroles punktā un izkraušanas vietās.

Poligonā “Getliņi” aizliegts ievest auto riepas, azbestu saturošus būvniecības atkritumus (piem., šīferi), dzīvsudrabu saturošus atkritumus (piem., termometrus), elektropreces, akumulatorus, baterijas, apgaismes iekārtas un luminiscences spuldzes, medikamentus un medicīnas atkritumus, sadzīves ķīmiju, eļļas un filtrus, u.c. bīstamos atkritumus (MK 19.04.2011.noteikumi Nr. 302), kā arī šķidros atkritumus.

Poligona teritorijā bez saskaņošanas aizliegts filmēt, fotografēt un izmantot dronus.

Biežāk uzdotie jautājumi
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.