Poligonā “Getliņi” nonāk puse no Latvijas iedzīvotāju nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Mūsu uzdevums ir rūpēties par atkritumu apglabāšanu videi draudzīgā veidā. Atkritumi tiek pārvērsti jaunos resursos, lai pēc iespējas mazāk tie būtu jāapglabā kalnā.

Atkritumu sadalīšanās procesā veidojas metāna gāze jeb biogāze. Lai neveidotos apkārtējās vides piesārņojums, gāze tiek savākta un dedzināta, iegūstot elektrību un siltumu.

Poligonā iegūtā elektrība nonāk pie Latvijas iedzīvotājiem. Elektrība un siltums arī tiek izmantota tomātu un gurķu audzēšanai siltumnīcās. Poligons ir nozīmīgs aprites ekonomikas posms Latvijā.

Fakti un skaitļi

700 - 1000 tonnas
atkritumu dienā
35 GWh
gadā saražotā elektroenerģija
8500+ ekskursanti
ik gadu no visas Latvijas un ārvalstīm
26 gadi
SIA "Getliņi EKO"
19 500
tomātu stādi
Siltumnīcu platība
6 hokeja laukumu izmērā

Ekskursijas

Teritorijas apskate
Interaktīvā prezentācija
Praktiskā nodarbība
Diskusija
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.