Enerģijas ražošana

Gāze

Poligonā gāze tiek iegūta divējādi – gan bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes kompleksā, gan atkritumu noglabāšanas šūnās. Poligonā iegūtās gāzes vērtīgākā sastāvdaļa ir metāns.

Kopš 2021. gada aprīļa BNA rūpnīcā poligona gāze tiek iegūta no bioloģiskajiem atkritumiem, kurus iedzīvotāji šķiro savās mājsaimniecībās. Uzņēmuma teritorijā esošajā šķirošanas rūpnīcā no nešķirotiem sadzīves atkritumiem ar konveijeru palīdzību arī tiek atšķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi un nogādāti BNA rūpnīcā.

Atkritumus, kurus nevar pārstrādāt, noglabā speciālās atkritumu šūnās – biodegradācijas šūnās vai bioreaktora šūnā. Poligona gāze no šīm šūnām tiek savākta caur perforētām caurulēm, kuras tiek izvietotas ik pa 6 metru bieziem atkritumu slāņiem. Kad gāze no šūnām ir izsūknēta, tā tiek nogādāta automātiskajās gāzes regulēšanas stacijās un tālāk tiek aizvadīta uz energobloku.

Energoblokā gāzi sadedzina iekšdedzes dzinējos, iegūstot elektrību un siltumu.

Elektrība

Gāze energoblokā tiek dedzināta sešos iekšdedzes motoros un pārvērsta jaunā enerģijā – elektroenerģijā un siltumenerģijā. Iegūtā elektroenerģija un siltumenerģija veidojas attiecībās – 40% elektroenerģija un 46% siltumenerģija.

Uzņēmums ik gadu saražo apmēram 30 GWh elektroenerģijas, un lielākā daļa elektroenerģijas tiek pārdota brīvajā tirgū.

Siltumenerģija

Siltumenerģiju mēs iegūstam, dzesējot iekšdedzes motorus, un ziemas periodā no dūmgāzēm, kas veidojas, sadedzinot poligona gāzi.

Uzņēmums ik gadu saražo apmēram 20 GWh siltuma.

Siltumenerģija tiek izmantota uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošinājumam – siltumnīcu apkurei, darba telpu apkurei, karstā ūdens sagatavošanai, ūdens attīrīšanas iekārtu reaktora apsildei, infiltrāta savākšanai un recirkulācijas baseina uzsildīšanai.

Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.