Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

Pirms atkritumu nogādāšanas poligonā pārliecinieties vai Jums kā komersantam nav nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja, kurā ietvertas atkritumu pārvadāšanas tiesības to nogādāšanai uz poligonu “Getliņi”.

  1. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kas uz vienošanās pamata veic citu personu radīto atkritumu apsaimniekošanu. Lai veiktu citu personu radīto atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. atkritumu pārvadāšanu uz CSA poligonu “Getliņi”, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta noteikumiem nepieciešama spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja;
  2. Atkritumu sākotnējais radītājs – persona, kuras darbība rada atkritumus. Ja persona pašas radītos atkritumus savāc un pārvadā uz CSA poligonu “Getliņi”, tai nav nepieciešama Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja.
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.