Atkritumi

„Getliņu” poligons rūpējas par atkritumu pieņemšanu un videi draudzīgu apsaimniekošanu Rīgas atkritumu apsaimniekošanas rajonā. Mēs pieņemam atkritumus no visiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem Rīgā, kā arī divdesmit vienā Pierīgas pašvaldībā.
 

LĪGUMA SLĒGŠANA JURIDISKĀM PERSONĀM

1. Atkritumu pieņemšanas līgums

 1. Lūdzu, aizpildiet šo Līguma formu;
 2. Fiziski parakstīta līguma 2 ekesmplārus nogādājiet SIA „Getliņi EKO” vai elektroniski parakstītu līgumu sūtiet uz ligumi@getlini.lv;
 3. Vienas darba dienas laikā pēc parakstīta līguma oriģināla saņemšanas savā e-pastā saņemsiet piekļuves paroles KLIENTU SADAĻAI un varēsiet uzsākt pakalpojuma izmantošanu. 

 

Jūsu nākamie soļi pec līguma noslēgšanas

 1. Veiciet priekšapmaksu! Pirms atkritumu nogādāšanas Getliņu poligonā, veiciet pieprasījumu priekšapmaksas rēķina sagatavošanai, nosūtot vēlamo rēķina summu uz e-pastu: rekini@getlini.lv. Minimālā avansa summa ir EUR 30,00;
 2. Reģistrējieties sistēmā un izveidojiet caurlaidi! Caurlaides izveidošanai jāautorizējas KLIENTU SADAĻĀ, izmantojot iepriekš saņemtās piekļuves paroles. Klientu sadaļas lietošanas un caurlaižu veidošanas instrukcija pieejama šeit;
 3. Ievērojiet iekšējās kārtības noteikumus! Pirms došanās uz Getliņu poligonu, iepazīstieties ar Iekšējās kārtības noteikumiem.

   

2. Speciālās apglabāšanas līgums

 1. Šis pakalpojums nodrošina klienta ievesto atkritumu iznīcināšanu un/vai uzskaiti, pretim izsniedzot aktu, kas apliecina atkritumu iznīcināšanas faktu. Visbiežāk pakalpojumu izmanto klienti sadarbībā ar muitu, PVD u.c. iestādēm;
 2. Ja Jums ir interese par šo pakalpojumu, lūdzam nosūtīt uzņēmuma rekvizītus un īsu atkritumu aprakstu uz ligumi@getlini.lv. Mēs ar Jums sazināsimies!

 

 

Atkritumu pieņemšana

Juridiskām personām

Poligona "Getliņi" darba laiks ir katru dienu no plkst. 7:00 līdz 22:00 (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas).

Vairāk par atkritumu pieņemšanu no juridiskām personām - šeit.

 

Fiziskām personām

Fiziskas personas atkritumus poligonā var nodot katru dienu no plkst. 7:00 līdz plkst. 17:00 (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas).

Vairāk par atkritumu pieņemšanu no fiziskām personām - šeit.

 

SVARĪGI! Poligonā "Getliņi" aizliegts ievest šādus atkritumus: auto riepas, azbestu saturošus būvniecības atkritumus (piem., šīferi), dzīvsudrabu saturošus atkritumus (piem., termometrus), elektropreces, akumulatorus, baterijas, apgaismes iekārtas un luminiscences spuldzes, medikamentus un medicīnas atkritumus, sadzīves ķīmiju, eļļas un filtrus, u.c. bīstamos atkritumus (MK Noteikumi Nr. 302), kā arī šķidros atkritumus.

 

Iekšējie kārtības noteikumi

 1. Lūdzam ievērot, ka poligona teritorijā visiem klientiem jāievēro iekšējie kārtības noteikumi, kā arī autotransporta kustības ātruma ierobežojumi. Jāseko poligona darbinieku norādījumiem kravu kontroles punktā un izkraušanas vietās.
 2. Kontroles punktā netiek pieņemts autotransports ar nepārsegtu kravu, jo tas rada piesārņojuma draudus apkārtējai videi, kā arī netiek pieņemtas kravas, kuru masa pārsniedz transportlīdzekļa ražotāja noteiktos lielumus.
 3. Aizliegts ievest un pieņemt apglabāšanai bīstamos atkritumus. To atkritumu sarakstus, kurus atļauts vai aizliegts pieņemt poligonā, nosaka Valsts Vides dienesta Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes atļauja A kategorijas piesārņojošajai darbībai un Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. 
 4. Mūsu darbinieki kontrolē kravas, kad tās tiek ievestas poligona teritorijā un izkrautas. Ja tiek atklāts, ka izkrautajā kravā ir bīstamie/aizliegtie atkritumi, klientam tie jāizved uz sava rēķina. Ja klients atkārtoti mēģina ievest bīstamos atkritumus slēptā veidā, mēs paturam tiesības pārtraukt līgumsaistības.

 

 

 

Šķirošana

Sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas, kas atrodas poligona teritorijā, projektu pēc „Getliņi EKO” pasūtījuma izveidoja „Vides pakalpojumu grupa”. Uzņēmuma reorganizācijas un apvienošanās rezultātā atkritumu šķirošanas rūpnīcu apkalpo SIA „Vides resursu centrs”.
Šķirošanas rūpnīca strādā kopš 2015. gada 26. oktobra.
Atkritumu šķirošanas rūpnīca nodrošina, ka poligonā „Getliņi” tiek apglabāti tikai sadzīves atkritumi, kas nav derīgi tālākai pārstrādei.
Rūpnīcas projekts orientēts uz to, lai maksimāli veicinātu atkritumu atkārtotu nonākšanu apritē un dabas resursu efektīvu izmantošanu.

 

Pārstrāde

Līdz ar šķirošanas rūpnīcas atklāšanu atkritumi ir kļuvuši par resursu – bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek nodoti biogāzes ražošanai, savukārt pārstrādei derīgie materiāli un metāla izstrādājumi tiek nogādāti uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un atkārtotu pārstrādi.
Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās, noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiek aizvadīta uz Getliņu energobloku, sadedzināta un pārvērsta enerģijā, bet visi notekūdeņi tiek savākti un attīrīti. Tādējādi atkritumu ietekme uz vidi tiek samazināta līdz minimumam.