Būvuzraudzības darbi sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” infrastruktūras attīstības darbiem

Identifikācijas numurs:
GEKO 2018/03/01
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Būvuzraudzības darbi sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” infrastruktūras attīstības darbiem
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Atklāts konkurs
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Svētdiena, 31. maijs, 2020
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Trešdiena, 11. aprīlis, 2018
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, stopiņu novads, LV - 2121

Kontaktpersona:
Guntis Kampe

+371 67 317 827
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.