Ceturtā SIA „Getliņi EKO” kustamās mantas (lietotu biroja mēbeļu) pārdošana par brīvu cenu

Identifikācijas numurs:
Pārdošana par brīvu cenu
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Lietotas biroja mēbeles
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Pārdošana par brīvu cenu
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.10.2022.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV - 2121

Kontaktpersona:
Līva Grinfelde

+371 29950555
Iepirkuma/izsoles dokumentācija:
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.