Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”

Identifikācijas numurs:
GEKO 2018/11/04
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Atklāts konkurss
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Piektdiena, 31 December, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Otratdiena, 7 Maijs, 2019
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Elektronisko iepirkumu sistēma/ www.eis.gov.lv

Kontaktpersona:
Guntis Kampe

+371 67 317 827
Iepirkuma/izsoles dokumentācija:
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.