Piektā SIA “Getliņi EKO” kustamās mantas (lietotu biroja mēbeļu) pārdošana par brīvu cenu

Identifikācijas numurs:
Pārdošana par brīvu cenu
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Piektā SIA "Getliņi EKO" kustamās mantas (lietotu biroja mēbeļu) pārdošana par brīvu cenu
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.03.2023.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121

Kontaktpersona:
Sanda Vaiskoviča

+37126422764
juriste
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.