Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”

Identifikācijas numurs:
GEKO 2017/06/01
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Atklāts konkurs
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Pirmdiena, 30. septembris, 2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Otratdiena, 25. jūlijs, 2017
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, stopiņu novads, LV - 2121

Kontaktpersona:
Guntis Kampe

371 67 317 827
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.