SIA „Getliņi EKO” izaudzēto gurķu pirkšanas tiesību rakstiskas izsoles noteikumi (laika periodam no 2021. gada 12. jūlija līdz 2021. gada 18. jūlijam)

Identifikācijas numurs:
Izsole
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Sia „GetliņI EKO” izaudzēto gurķu pirkšanas tiesību rakstiskas izsoles noteikumi (laika periodam no 2021. gada 12.jūlija līdz 2021.gada 18.jūlijam)
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Svētdiena, 18. jūlijs, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Pirmdiena, 12. jūlijs, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Elektroniski, info@getlini.lv

Kontaktpersona:
Sanda Vaiskoviča

+371 26422764
Iepirkuma/izsoles dokumentācija:
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.