SIA „Getliņi EKO” izaudzēto tomātu pirkšanas tiesību atklātas izsoles noteikumi (laika periodam no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 22. jūlijam)

Identifikācijas numurs:
Izsole
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Tiesības uz SIA „Getliņi EKO” tomātu Haiku RZ, Amoroso RZ, Managua RZ, Fujimaru ražas iegādi.
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Ceturtdiena, 22 jūlijs, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Ceturtdiena, 14 jūlijs, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, stopiņu novads, LV - 2121

Kontaktpersona:
Sanda Vaiskoviča

+371 26422764
Iepirkuma/izsoles dokumentācija:
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.