SIA „Getliņi EKO” izaudzēto tomātu un gurķu pirkšanas tiesību atklātā izsole

Identifikācijas numurs:
Izsole
Iepirkuma/Izsoles priekšmets:
Tiesības uz SIA „Getliņi EKO” tomātu Beorange, Haiku RZ, Amoroso RZ, Managua RZ, Fujimaru un gurķu ražas iegādi.
Iepirkuma/Izsoles procedūra:
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
Paredzamais līguma izpildes termiņš:
Trešdiena, 30 June, 2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Piektdiena, 11 Septembris, 2020
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, stopiņu novads, LV - 2121

Kontaktpersona:
Kristīna Jurgelāne

+371 28355118
Iepirkuma/izsoles dokumentācija:
Tulkot
Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.
Translate
Use Google to translate the website. We are not responsible for the accuracy of the translation
Перевести
Для перевода сайта воспользуйтесь Google. За точность перевода мы ответственности не несём.