Instrukcijas klientu sadaļas lietošanai

Autentifikācija

 

 

 

Paroles maiņa

 

 

 

Auto pievienošana

 

 

 

Operatora pievienošana

 

 

 

Caurlaides veidošana

 

 

 

Caurlaides drukāšana

 

 

 

Atskaites veidošana