Getliņi EKO investē lauksaimniecības produktu ražošanas modernizācijā

SIA “Getliņi EKO” īsteno Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 4. pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” līdzfinansēto projektu Nr. 22-04-A00401-000263.

Projekta ietvaros 2022. gadā SIA “Getliņi Eko” siltumnīcās ir veiktas investīcijas – izbūvēts LED apgaismojums energoefektivitātes un siltumnīcu kultūraugu augšanas apstākļu uzlabošanai, iegādās siltumnīcu kultūraugu apkopšanas iekārtas, kā arī iegādāta gurķu plēvošanas iekārta, kas ļaus kāpināt iepakoto gurķu daudzumu un nomainīt izmantojamo iepakojuma materiālu uz pārstrādājamu.

Projekta ietvaros turpinās darbs pie siltumnīcu rekuperācijas sistēmas izbūves un uzstādīšanas. Projektu plānots pabeigt līdz 2024. gada maijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Dalīties: