“GETLIŅI EKO” INVESTĪCIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOŠANAS MODERNIZĀCIJĀ

SIA “Getliņi EKO” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvija Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” līdzfinansēto projektu Nr. 22-04-A00401-000263 ir veiktas investīcijas rekuperācijas sistēmas un LED apgaismojuma izbūvē un uzstādīšanā, kā arī iegādātas gurķu plēvošanas un siltumnīcu kultūraugu apkopšanas iekārtas. Projekta īstenošana uzsākta 2022.gadā un Projekta īstenošana noslēgusies 2023.gada martā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Dalīties: