Getliņi EKO uzsāk pastāvīgu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa apsaimniekošanu

“Getliņi EKO” no 7. janvāra uzsāk bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes kompleksa patstāvīgu apsaimniekošanu un uzturēšanu. Komplekss ir lielākais šāda veida atkritumu pārstrādes objekts Baltijas valstīs. Plānots, ka kompleksā tiks pārstrādātas 125 000 tonnas bioloģisko atkritumu gadā, kā rezultātā tiks saražotas līdz 100 000 tonnām komposta.

“Bioloģisko atkritumu pārstrādes kompleksa pārņemšana no būvniekiem ir nozīmīgs pieturas punkts, turpinot uzsākto virzību uz to, lai Latvijā realizētu pasaulē modernākās atkritumu apsaimniekošanas metodes. Bioloģisko atkritumu pārstrāde fermentācijas tuneļos ļauj iegūt tehnisko kompostu un biogāzi, kas tiek izmantota Getliņu energoblokā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Nepilnu deviņu mēnešu laikā kopš objekta nodošanas ekspluatācijā, esam pārliecinājušies, ka komplekss ilgtermiņā sekmēs aprites ekonomiku. Tāpat paredzams, ka tuvākajā laikā bioloģisko atkritumu šķirošana mūsu ikdienā kļūs par tādu pašu ieradumu kā stikla, plastmasas un papīra šķirošana,” atzīst SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns.

Bioloģiskie atkritumi ir, piemēram, virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas un kafijas biezumi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi. Šobrīd aptuveni trešdaļa no sadzīves atkritumiem sastāv tieši no bioloģiskajiem atkritumiem, tāpēc tos šķirot ir ne tikai ilgtspējīgi, bet arī ekonomiski izdevīgi, jo tas samazinātu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu. No 2024. gada 1. janvāra visiem Latvijas iedzīvotājiem būs obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana.

“Šis ambiciozais projekts mūsu uzņēmumam bijis ļoti nozīmīgs ne tikai profesionāli, bet arī emocionāli. Apzināti izvēlamies iesaistīties tehnoloģiski sarežģītu un komplicētu objektu realizācijā, tādējādi apliecinot mūsu speciālistu veiktspēju un zināšanas. Turklāt būtisks ir arī ilgtspējas jautājums. Apziņa, ka šī projekta realizācija ļaus mums kā sabiedrībai mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, sniedz patiesu gandarījumu gan uzņēmumam, gan ikvienam mūsu speciālistam, kas piedalījies šī projekta attīstībā,” skaidro būvfirmas „Velve” valdes loceklis un tehniskais direktors Ivo Brālēns.

Kompleksa projektēšanu, būvniecību un testēšanu īstenoja  pilnsabiedrība “MRKV”, kurā apvienojušās SIA “Velve” un SIA “MRK Serviss” un ar kuru 2018. gada oktobrī noslēgts līgums. Inženiertehnisko uzraudzību un būvuzraudzību īstenoja SIA “P.M.G.”. Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta kopējās izmaksas ir 39,22 milj. EUR (bez PVN), t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts 29,55 milj. EUR apmērā.

SIA „Getliņi EKO” ir Rīgas un Ropažu (iepriekš – Stopiņu) novada kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs. Vairāku gadu laikā poligonā „Getliņi” veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgo ietekmi uz vidi. Poligons šobrīd ir viens no modernākajiem Eiropā un tiek attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs.


Dalīties: