Noslēdzas projekts “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi””

2019.gada 16.oktobrī SIA “Getliņi EKO” teritorijā tika uzsākti būvdarbi projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros. 2021.gada 6.aprīlī bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes komplekss tika pieņemts ekspluatācijā un tika uzsākta kompleksa testēšana un ieregulēšana. 2022. gada 8. janvārī noslēdzās kompleksa izveides līgums un tas uzsāka pastāvīgu darbību kā neatņemama SIA “Getliņi EKO” daļa. Nepilna gada laikā (līdz 31.03.2022.) kompleksā pārstrādei ir ievietotas ~ 46 tūkst. t bioloģisko noārdāmo atkritumu, saražotas ~ 20 tūkst. t tehniskā komposta un 1.1 milj. m3 poligona gāzes.

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.


Dalīties: