Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi” ietvaros aktīvi turpinās būvdarbi

2019. gada 16.oktobrī SIA “Getliņi EKO” teritorijā tika uzsākti būvdarbi Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros.

Lai gan Latvijā izsludinātais ārkārtas stāvoklis no 2020.gada 12.martam līdz 12.maijam ir ieviesis korekcijas būvdarbu organizācijā un laika grafikā, tomēr būvdarbi aktīvi virzās uz priekšu un būtiski kavējumi šobrīd nav sagaidāmi. Projekta ietvaros poligona “Getliņi” teritorijā tiek izbūvētas piecas jaunas ēkas – bioloģisko atkritumu pagaidu krātuve ar estakādi, divas biomasas tuneļa ēkas, gāzes reaktora ēka un pārstrādātās masas šķirošanas ēka. Līdz 2020.gada 31.martam ir izpildīti jau ~60% no ēku būvdarbiem un ~50% no plānotajiem ceļu, laukumu un ārējo inženiertīklu izbūves darbiem. Pēc aktīvā būvdarbu posma maijā plānots uzsākt tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.


Dalīties: