Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi” ietvaros būvniecības darbi tuvojas noslēgumam

2019.gada 16.oktobrī SIA “Getliņi EKO” teritorijā tika uzsākti būvdarbi projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros. Līdz 2020.gada 31.augustam būvdarbu veicējs ir paveicis darbus 78,60% apmērā no parakstītās līgumcenas.

Projekta ietvaros poligona “Getliņi” teritorijā tiek izbūvētas piecas jaunas ēkas – bioloģisko atkritumu pagaidu krātuve ar estakādi, divas biomasas tuneļa ēkas, gāzes reaktora ēka un pārstrādātās masas šķirošanas ēka. Līdz 2020.gada 30.septembrim ir izpildīti ~97% no plānotajiem ēku būvdarbiem un ~75% no plānotajiem ceļu, laukumu un ārējo inženiertīklu izbūves darbiem. Pēc aktīvā būvdarbu posma gada sākumā 2020.gada maijā tika uzsākta tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, līdz 2020.gada 30.septembrim paveicot darbus 62% apmērā. Būtiskas nobīdes būvdarbu izpildes termiņos nav konstatētas un 2021. gada aprīlī plānots uzsākt iekārtas ekspluatāciju testēšanas režīmā.

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.


Dalīties: