Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros turpinās testēšanas un ieregulēšanas darbi

2019.gada 16.oktobrī SIA “Getliņi EKO” teritorijā tika uzsākti būvdarbi projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros. 2021.gada 6.aprīlī bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes komplekss tika pieņemts ekspluatācijā un tika uzsākta kompleksa testēšana un ieregulēšana.

No 2021.gada 7.aprīļa līdz 30.septembrim jaunajā kompleksā ir pārstrādātas ~ 3 200 t šķirošanas rūpnīcā mehāniski atdalītu bioloģiski noārdāmo atkritumu, iegūstot ~ 1 500 t tehniskā komposta. Kompleksa testēšanas un ieregulēšanas periods kopumā norisināsies 9 mēnešus un noslēgsies 2022.gada janvārī.

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.


Dalīties: