Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi” ietvaros uzsākti testēšanas un ieregulēšanas darbi

2019.gada 16.oktobrī SIA “Getliņi EKO” teritorijā tika uzsākti būvdarbi projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros. 2021.gada 6.aprīlī bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes komplekss tika pieņemts ekspluatācijā un tika uzsākta kompleksa testēšana un ieregulēšana.

No 2021.gada 7.aprīļa līdz 30.jūnijam ir aizpildīti jau 17 fermentācijas tuneļi, kopumā uzsākot pārstrādes procesu ~ 10,5 tūkst. tonnu no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atdalītu bioloģiski noārdāmu atkritumu. Pirmie pārstrādes rezultāti – gāze tika iegūta un nodota pārstrādei SIA “Getliņi EKO” energoblokā jau šā gada jūnijā, bet sijāts tehniskais komposts gaidāms augustā. Kompleksa testēšanas un ieregulēšanas periods kopumā norisināsies 9 mēnešus.

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.


Dalīties: