Turpinās pētniecības projekta īstenošana SIA “Getliņi EKO” siltumnīcā

Projekts Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu” (Nr. 18-00-A01612-000017) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Projekts tiek realizēts ar mērķi izpētīt un noteikt optimālus augšanas apstākļus segtajās platībās – siltumnīcās izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.-31.08.2021.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte, struktūrvienība Bioloģijas institūts

Projekta partneri:

  • SIA “Getliņi EKO”,
  • Z/S „Kliģēni”,
  • Latvijas lauksaimniecības universitāte, augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihort”

Projekta darba grupa SIA “Getliņi EKO”: agronoms Guntars Strauts, agronome Gundega Strauta, vides aizsadzības vadītājs Māris Liepiņš, ķīmijas laborante Inta Laķe, siltumnīcas dārznieki u.c. darbinieki

Projektā plānotās aktivitātes:

Ražošanas/pētījuma veikšanas platformas nodrošināšana, nepārtraukts monitorings par visiem procesiem siltumnīcā, analīžu veikšana substrāta šķīdumā, saņemto rekomendāciju īstenošana, saimnieciskās aktivitātes, lai nodrošinātu pētījumu veikšanu divās apritēs, “on-line” mērījumu reģistrācija un augu monitorings, ražas un nestandarta produkcijas uzskaite

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 475 035,86 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 427 532,27 EUR.  

SIA “Getliņi EKO” finansējums: kopējās izmaksas 235 115,71 EUR, publiskais finansējums 211 604,14 (90%) EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.


Dalīties: