Getliņi EKO aicina dalībai izsolē par tomātu un gurķu ražu

2023. gada 21. decembrī pulksten 10.00 Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā notiks Getliņi EKO mutiskā izsole ar augšupejošu soli, pārdodot uzņēmuma izaudzēto tomātu un gurķu ražu par laika periodu no 01.01.2024. līdz 14.07.2024.

Izsoles noteiktās sākumcenas tomātiem (neieskaitot PVN):

Laika periodsTomāti Beorange cena EUR par 1 kgTomāti Hakumaru cena EUR par 1 kg
no 01.01.2024. līdz 29.02.20244.003.75
no 01.03.2024. līdz 30.04.2024.3.753.55
no 01.05.2024. līdz 31.05.2024.3.453.30
no 01.06.2024. līdz 30.06.20241.951.85

Izsoles noteiktās sākumcenas gurķiem (neieskaitot PVN):

Laika periodsGurķi fasēti līdz 250g cena EUR par 1 gab.
no 01.01.2024. līdz 29.02.20240.90
no 01.03.2024. līdz 31.03.2024.0.85
no 01.04.2024. līdz 31.05.2024.0.60
no 01.06.2024. līdz 14.07.2024.0.30

Izsoles solis – EUR 0,05 (nulle eiro, pieci centi).

Pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, iemaksā SIA „Getliņi EKO”, reģ.nr. 40003367816, bankas kontā LV02HABA0551045898344, AS „Swedbank” kods: HABALV22, nodrošinājumu EUR 2 000,00 (divi tūkstoši eiro un nulle centi).

Izsolei pretendenti var reģistrēties līdz izsoles sākumam.

Izsoles nolikums pieejams šeit. Tālrunis informācijai – 67317800.


Dalīties: