Getliņi EKO atkārtoti iegūst “Zaļā biroja” sertifikātu

2024. gadā ir atkārtoti izpildījis Pasaules Dabas Fonda programmas “Zaļais birojs” prasības un saņēmis apliecinājumu, šādā veidā motivējot  īstenot “zaļu dzīvesveidu”, ko nosaka vairākas praktiskas iniciatīvas darba vietā.

Sertifikāts apstiprina uzņēmuma biroja ilgtspēju un veiktos pasākumus, lai mazinātu tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Zaļais birojs motivē darbiniekus rīkoties videi draudzīgāk, uzlabo vides pārvaldību un kolektīvo apziņu. Nākamajiem gadiem tiek izvirzītas četras būtiskas prioritātes  – efektīvāka elektroenerģijas izmantošana, dažādu atkritumu veidu šķirošana un regulāru komunikāciju ar darbiniekiem, ūdens resursu patēriņa samazināšana.

Programma ir kļuvusi par svarīgu un praktisku rīku, kā uzņēmumam turpināt uzlabot savu sniegumu arī turpmāk. Getliņi EKO šā gada aprīlī tika veikts apjomīgs audits, lai apzinātu nozīmīgākos ietekmi uz vidi rādītājus, piemēram, ūdens un elektroenerģijas patēriņu, izlietotā papīra apjoms, darbinieku paradumi u.c. Pasaules dabas fonda sertifikāts iedrošina un motivē mūs pilnveidoties un ieviest  zaļās domāšanas un rīcības praksi uzņēmumā.

Par “Zaļo biroju”

2002. gadā Somijā izveidotais “Zaļais birojs” ir vides programma birojiem, kas 2019.gadā ieguvusi jaunu veidolu un palīdz uzņēmumiem, valsts sektoram un nevalstiskajām organizācijām uzlabot ne tikai vides apziņu, bet arī samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu, siltumnīcefekta gāzu emisijas un izmaksas, piemēram, par elektroenerģiju, siltumapgādi un atkritumu apjoma patēriņu. Patlaban “Zaļā biroja” programma apvieno gandrīz 200 uzņēmumus un organizācijas, kas atrodas 5 valstīs. Vairāk: https://lv-pdf.panda.org/tu_vari_palidzet_pasaules_dabas_fonds/zalais_birojs/


Dalīties: