“Getliņi EKO” birojs sertificēts kā “Zaļais birojs”

Starptautisko sertifikātu “Getliņi EKO” ieguva pēc biroja pārbaudes, kurā pozitīvi novērtēts uzņēmuma paveiktais ilgtspējīgu risinājumu ieviešanā. “Zaļā biroja” sertifikāts apliecina, ka ieviestā vides pārvaldības sistēma atbilst Pasaules Dabas Fonda kritērijiem. Tāpat uzņēmums ir apņēmies pastāvīgi uzlabot biroja aktivitātes, lai arī turpmāk ieviestu papildus “Zaļā biroja” iniciatīvas.

 “Atbildība un iesaiste cīņā pret klimata pārmaiņām ir īpaši būtiska darba vidē, kur katrs no mums pavada lielu daļu no savas ikdienas. “Zaļā biroja”  sertifikāta iegūšana ir solis pretī tam, lai uzņēmums turpinātu uzsākto virzību ilgtspējīgu risinājumu ieviešanā. Apziņa, ka esam daļa no Pasaules Dabas Fonda programmas motivē vēl aktīvāk mazināt uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi, veicināt darbinieku iesaisti vides aizsardzības aktivitātēs un mazināt resursu patēriņu,” stāsta “Getliņi EKO” Vides un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmite.

Šobrīd “Zaļā biroja” programmai pievienojušies gandrīz 200 uzņēmumi un organizācijas. Sistēma tiek veiksmīgi īstenota vairāk nekā 500 birojos, iesaistot vairāk nekā 67 000 darbinieku. Programma ir izstrādāta Somijā un tiek īstenota vēl 5 valstīs, gūstot arvien plašāku atzinību no uzņēmumiem.

Pasaules Dabas Fonda “Zaļais birojs” ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem, ar kuras palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī attīstīt uzņēmuma korporatīvo sociālo atbildību. Programma piedāvā uzņēmumiem praktiskus rīkus, lai samazinātu un izvērtētu uzņēmuma biroja ietekmi uz vidi, piemēram, enerģijas un ūdens patēriņu.


Dalīties: