„Getliņi EKO” svin spāru svētkus jaunajai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcai

SIA “Getliņi EKO” un pilnsabiedrība “MRKV”, kas sastāv no būvfirmām “Velve” un “MRK serviss”, piektdien, 22. maijā, svinēja spāru svētkus jaunajai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcai. Tā tiek būvēta poligona teritorijā projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros. Rūpnīca ir loģisks un nepieciešams solis poligona “Getliņi” attīstībā un virzībā uz atkritumu pārstrādes centru.

Jaunā biodegradējamo atkritumu pārstrādes rūpnīca darbu sāks 2021. gadā. Tā spēs pārstrādāt 100 000 tonnu bioloģiski noārdāmo atkritumu gadā. Projekta investīcijas ir nepilni 40 miljoni EUR, no kurām lielāko daļu – 29,6 miljonus EUR – sedz Kohēzijas fonds. Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā.

“Mums ir liels gandarījums, ka šī rūpnīca jau pavisam drīz varēs sākt savu darbību. Latvijai, līdzīgi kā citām Eiropas Savienības valstīm, vislielāko izaicinājumu sagādā bioloģisko atkritumu pārstrāde. “Getliņu” poligonā būvētā biodegradējamo atkritumu pārstrādes rūpnīca spēs šos atkritumus pārstrādāt tehniskajā kompostā 3 mēnešu laikā, kas atbilst ES direktīvām par pārstrādi un ļauj Latvijai sasniegt šos mums izvirzītos pārstrādes mērķus,” skaidro Imants Stirāns, SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs.

“Mums kā būvniekiem šis ir emocionāli nozīmīgs projekts, jo būvējam ne vien ēku, bet veselu risinājumu Latvijas atkritumu pārstrādes nākotnei un līdz ar to – labāku dzīves telpu ne tikai atsevišķiem iedzīvotājiem vai nelielai daļai sabiedrības, bet gan visai Latvijas sabiedrībai kopumā. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums un vērtība, kas nākamajām paaudzēm ļaus dzīvot sakoptākā, tīrākā vidē, bet mūsu valstij nostiprināt savu “zaļākās Eiropas valsts” statusu ne tikai kā metaforu, pateicoties skaistajai dabai, bet arī apliecinājumu iedzīvotāju ilgtspējīgajai un atbildīgajai domāšanai,” norāda būvfirmas “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.

“SIA “Getliņi EKO” pēdējos gadu desmitus lieliem soļiem virzās no ierastās  atkritumu apglabāšanas uz atkritumu otrreizējo pārstrādi ar pievienoto vērtību. Un mums, kā enerģētikas sektora būvniekiem, ir liels gods un gandarījums piedalīties šajā nozīmīgajā mūsu kopējās dzīves telpas sakārtošanas procesā. Tas ir ilgtspējīgs ieguldījums nākotnē, kas ļaus saglabāt Latvijas skaisto dabu, un mūsu sabiedrības līdzdalība Baltijas jūras reģiona ekoloģijas stāvokļa uzlabošanā”, atzīmē SIA “MRK Serviss” valdes loceklis Māris Klips.

Poligona “Getliņi” teritorijā tiek izbūvētas piecas jaunas ēkas: bioloģisko atkritumu pagaidu krātuve ar estakādi, divas biomasas tuneļa ēkas, gāzes reaktora ēka un pārstrādātās masas šķirošanas ēka. Svinot rūpnīcas spāru svētkus, ir pabeigta lielākā daļa no ēku būvdarbiem. Jau tuvākajā laikā plānots uzsākt tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

Atbilstoši Eiropas Savienības prasībām atkritumu apsaimniekošanā no 2021. gada Latvijai ir jāspēj pārstrādāt 65% bioloģisko atkritumu un 75% iepakojumu, tostarp 55% plastmasas iepakojuma. Līdz 2035. gadam jāpanāk, ka atkritumu poligonā tiek noglabāti tikai 10% no savāktajiem sadzīves atkritumiem, bet pārējie pārstrādāti. Bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca ir viens no risinājumiem, kas palīdzēs virzīties uz šo mērķi. Jāpiebilst, ka ES prasību izpilde gulstas arī uz katra iedzīvotāja pleciem. Līdz šim Latvijas iedzīvotāji šķiroja stiklu un iepakojumu, bet jau drīzumā obligāta prasība būs šķirot arī tekstilu un bioloģiski noārdāmos atkritumus.


Dalīties: