Getliņi EKO turpina biofiltru nomaiņu un gāzes savākšanas sistēmas ierīkošanu

“Getliņi EKO” informē, ka bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes kompleksā ir uzsākti biofiltru remontdarbi, t.sk. tajos ietilpstošās šķeldas nomaiņa. Paredzamais darbu ilgums līdz 4 mēnešiem (provizoriski līdz 2024. gada septembra beigām, remontdarbi tiks veikti secīgi, viena biofiltra remontam nepieciešams aptuveni mēnesis), kuru laikā tiks remontēti trīs no četriem biofiltriem.  

Darbi pēc iespējas tiek organizēti tā, lai maksimāli samazinātu smaku emisijas, proti, tie tuneļi, no kuriem tiek savākts gaiss un padots uz remontā esošo biofiltru tiek darbināti režīmā, kad neveidojas smaku emisijas, tāpat papildus tiks ierīkots savāktā gaisa apvedkanāls uz blakus esošo biofiltru. 

Papildus informējam, ka aktīvajā atkritumu apglabāšanas šūnā šobrīd tiek raktas tranšejas, lai tajās ieguldītu poligona gāzes savākšanas caurules. Pēc iespējas darbi tiek veiktā tā, lai samazinātu smaku emisijas. Paredzamais darbu ilgums – mēnesis (līdz 2024. gada jūnija beigām). 

Gan biofiltru nomaiņas, gan gāzes savākšanas sistēmas ierīkošanas darbu laikā var veidoties pastiprinātas smaku emisijas, kas emisiju izkliedei nelabvēlīgos laika apstākļos var izplatīties ārpus “Getliņi EKO” teritorijas. 


Dalīties: