Getliņi EKO turpinās sadarbību ar Ropažu pašvaldību vides izglītības jomā

2024. gada 10. aprīļa Ropažu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums turpināt sadarbību ar SIA “Getliņi EKO” un slēgt jaunu līgumu par sabiedrības vides izglītošanas pakalpojumiem, sekmējot izglītību vides aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas, atkritumu šķirošanas, dabas resursu un citās ar vides aizsardzību saistītajās jomās.

Sadarbība neparedz finansiālas vai materiālas saistības. Vides izglītības nodarbības notiks kultūras centra “Ulbrokas Pērle” Zaļās klases (konferenču zāles) telpās. Vides izglītības nodarbības SIA “Getliņi EKO” uzsāka jau 2020. gadā, saskaņā ar 2019. gadā noslēgto līgumu ar toreizējo Stopiņu novada domi. No 2020. gada līdz 2024. gada janvārim ieskaitot, izglītojošās nodarbības ir īstenotas Ulbrokas vidusskolas, Vangažu vidusskolas, Upesleju sākumskolas, Stopiņu pamatskolas, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Ropažu vidusskolas, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas, PII “Pienenīte”, Stopiņu pamatskolas audzēkņiem, kā arī citām sabiedrības grupām, kopā 8073 dalībniekiem.

SIA “Getliņi EKO” sabiedrības izglītošanas galvenais mērķis ir apziņas veidošana par izvairīšanos no atkritumu radīšanas, par to, ka atkritumi satur daudz tautsaimniecībā potenciāli izmantojamus resursus, atkritumu radītāju iesaistīšanu atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, jo faktiski dalītās vākšanas sistēmas efektivitāte ir atkarīga ne tikai no pakalpojuma pieejamības, bet arī no atkritumu radītāja vēlmes un motivācijas piedalīties atkritumu šķirošanā. Ar vides izglītošanas nodarbībām tiek veicināta iedzīvotāju atbildīga domāšana par vidi, iedzīvotāju izglītošana atkritumu šķirošanas jomā, uzlabotas iedzīvotāju informētības, prasmju un iesaistes līmenis atkritumu šķirošanā.


Dalīties: