2022. gada 10. janvārī stāsies spēka jaunais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2021. gada 9. decembrī apstiprināja jaunu SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm. Jaunais tarifs pie DRN likmes 80 EUR/t poligonā “Getliņi” būs 124,60 EUR/t un stāsies spēkā ar 2022. gada 10. janvāri. Tarifs attieksies uz tiem komersantiem un individuālajiem atkritumu piegādātājiem, kas nodod nešķirotus sadzīves atkritumus apglabāšanai poligonā „Getliņi” – Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Tarifs apstiprināts ar DRN bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ar detalizētu lēmuma saturu var iepazīties 2021. gada 10. decembra Latvijas Vēstneša publikācijā.


Dalīties: