Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros turpinās projektēšanas darbi

 

04.04.2019.

 

2018. gada 8. oktobrī SIA “Getliņi EKO” projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” ietvaros parakstīja līgumu Nr. GEKO79/2018 ar pilnsabiedrību “MRKV” par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””. Līguma ietvaros 2018. gada nogalē tika izstrādāts un Stopiņu novada būvvaldē iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā, un 2019. gada 7. februārī saņemta būvatļauja. Šobrīd līguma ietvaros turpinās būvprojekta izstrāde.

 

2019. gada martā Projekta ievaros ir izsludināts iepirkums “Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””, pretendentu piedāvājumi izsludinātajā iepirkumā tiek gaidīti līdz 2019. gada 7. maijam.

 

Projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi”” mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Projekta īstenošanas ietvaros Stopiņu novadā poligonā “Getliņi” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 100 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums. Projekta īstenošana nodrošinās 10 jaunu darba vietu radīšanu Stopiņu novadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  plānotas 34,8 milj. EUR apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 29,6 milj. EUR apmērā.

 

Pievienot jaunu komentāru

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.