Jūsu vārds, uzvārds / Name, surname / Ваше имя, фамилия
e-pasts / e-mail / электронный адрес
kontakttālrunis / phone number / номер телефона
Iestāde, kuru pārstāvat (ja nepārstāvat iestādi, lūdzu, rakstiet “privāta grupa”)/ Institution you represent (if no institution, please write “private tour”)/ Организация, которую вы представляете (если вы не представляете организацию, укажите «частная группа»)
Dalībnieku skaits grupā/ Number of participants/ Количество участников в группе
Grupas dalībnieku vecums / Age of participants / Возраст участников группы
Ekskursijas valoda / Tour languge / Язык экскурсии
Vēlamais datums (tikai darba dienās) / Preffered date (working days only) / Желаемая дата (по рабочим дням)
Vālamais laiks / Preffered time / Желаемoe время
Speciālas intereses vai vajadzības / Особые интересы / Special interest or needs
Iesniedzot šo pieteikumu, piekrītu, ka SIA “Getliņi EKO” (reģ. Nr. 40003367816, adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, e-pasta adrese info@getlini.lv) veiks manu augstāk norādīto personas datu apstrādi saskaņā ar man sniegto un SIA “Getliņi EKO” privātuma politikā (http://www.getlini.lv/lv/priv%C4%81tuma-politika) iekļauto informāciju ekskursiju un lekciju apmeklējuma statistikas apkopošanas un izvērtēšanas nolūkos.