Jūsu vārds, uzvārds / Name, surname
e-pasts / e-mail
kontakttālrunis / phone number
Iestāde, kuru pārstāvat (ja nepārstāvat iestādi, lūdzu, rakstiet “privāta grupa”)/ Institution you represent (if no institution, please write “private tour”)
Dalībnieku skaits grupā/ Number of participants
Grupas dalībnieku vecums / Age of participants
Ekskursijas veids
Ekskursijas valoda / Tour languge
Vēlamais datums (tikai darba dienās) / Preffered date (working days only)
Vālamais laiks / Preffered time
Speciālas intereses vai vajadzības / Special interest or needs
Iesniedzot šo pieteikumu apliecinu, ka esmu informēts, ka SIA “Getliņi EKO” (reģ.nr.40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, e-pasts: info@getlini.lv veiks manu augstāk norādīto personas datu apstrādi saskaņā ar SIA “Getliņi EKO” privātuma politikā iekļautiem personu datu apstrādes nolūkiem: saziņas par organizatoriskiem jautājumiem nodrošināšanai un ekskursiju un lekciju apmeklējuma statistikas apkopošanai un izvērtēšanai. By submitting this application, hereby I confirm that I am informed that SIA “Getliņi EKO” (reg. No. 40003367816, legal address: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, e-mail: info@getlini.lv) will process my personal data listed above in accordance with the personal data processing purposes included in SIA “Getliņi EKO” Privacy Policy : to provide communication on organizational issues and to collect and evaluate statistics on excursions and lecture attendance.