Papīrs un papīru saturošie atkritumi rada visvairāk siltumnīcas efekta gāzes atkritumu poligonā

Katra apglabātā atkritumu tonna rada siltumnīcas efekta gāzes (SEG) emisijas – jo vairāk nesašķirotu atkritumu, jo vairāk jāapglabā un vairāk CO2 izdalās no poligonā apglabātājiem atkritumiem. Getliņi EKO veiktie mērījumi rāda, ka visvairāk poligonā tiek apglabāts papīrs, plastmasa, tekstils un BIO atkritumi. Šo atkritumu šķirošana jau mājsaimniecībās ievērojami samazinātu SEG emisiju apjomu, kā arī samazinātu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu.

Papīrs un papīru saturoši atkritumi rada vislielākās SEG emisijas. SEG emisijas ir lielākais klimata pārmaiņu un globālās sasilšanas ietekmētājs, tāpēc atkritumu šķirošanai ir tieša ietekme uz klimata pārmaiņām.

2022. gadā Getliņu poligonā tika apglabātas nedaudz vairāk kā 215 000 tonnas, bet 2023. gadā – 206 000 tonnas atkritumu. Viena tonna apglabātu sadzīves atkritumu Getliņu atkritumu poligonā rada 0,51 – 0,53 tCO2e un ap 70% no šīm emisijām rada tieši papīrs un papīru saturoši atkritumi. Otrajā vietā – tekstila atkritumi ar apmēram 12% un BIO – ar 5-6%. Tikmēr plastmasas apjoms neveido būtiskas SEG emisijas, jo poligonā tas sadalās ļoti lēnām.

“Getliņi EKO jau vairākus gadus aktīvi izglīto iedzīvotājus, jo par atkritumiem, ko radām ikdienā, esam atbildīgs ik katrs no mums. To darām ar izzinošām ekskursijām un sociālo kampaņu veidā. Jau esam ziņojuši, ka saskaņā ar ES prasībām, līdz 2035. gadam poligonos varēs apglabāt 10% no visiem atkritumiem. Šobrīd Getliņu poligonā tie ir 52%. Lai sasniegtu šo mērķi ir jāturpina palielināt iespējas iedzīvotājiem šķirot atkritumus. Ja stiklu, plastmasu un iepakojumu šķirojam aizvien rūpīgāk, tad tuvāko gadu laikā mums visiem būs jāmācās šķirot BIO atkritumi un tekstils,” stāsta Getliņi EKO Ilgtspējas vadītāja Inese Avota.

SIA „Getliņi EKO” ir Rīgas valstspilsētas un Ropažu novada pašvaldību kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs – „Getliņi”. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs, drošs un sabiedrībai atvērts atkritumu pārstrādes centrs.


Dalīties: