Par gandrīz 25% pieaudzis Rīgā uzstādīto BIO atkritumu konteineru skaits – iedzīvotāji gatavi šķirot, ja tam ir piemērota infrastruktūra

“Getliņi EKO” rīkotās kampaņas “Viss, ko neapēd, ir noderīgs” laikā Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji aktīvi izrādījuši interesi ar bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošanu, pieprasot namu un atkritumu apsaimniekotājiem uzstādīt brūnos BIO atkritumu šķirošanas konteinerus. Kampaņas periodā no 2023. gada 6. septembra līdz 5. novembrim par 580 pieaudzis uzstādīto BIO atkritumu konteineru skaits daudzdzīvokļu mājās Rīgā un Pierīgā – no 2404 uz 2984 konteineriem.

“Protams, jāņem vērā, ka cilvēku paradumi mainās lēnām, taču jau redzam, ka kampaņā gūtās atziņas, tās rezultāti un iedzīvotāju atsaucība apliecina, ka BIO atkritumu šķirošana var kļūt par ierastu mūsu ikdienas praksi – gan aktīvi šķirojot pārtikas atkritumus, gan, piemēram, rudens lapkriša laikā savāktās lapas nododot pārstrādei. Cilvēki labprāt iesaistās, un piemērota infrastruktūra ir tikpat būtiska kā iedzīvotāju motivācija šķirot BIO atkritumus. Paldies jāsaka namu apsaimniekotājiem un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas jau saviem klientiem nodrošinājuši BIO šķirošanas iespēju, piedāvājot brūnos konteinerus. Jāsaprot, ka atkritumi ir neatņemama cilvēka rīcības sastāvdaļa, taču, atbildīgi tos šķirojot un pārstrādājot, varam mazināt to negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi,” norāda uzņēmuma “Getliņi EKO” projektu vadītāja vides izglītības jomā Dārta Grudule.

“Kopš Rīgā ir nodrošinātas iespējas pie daudzdzīvokļu mājām šķirot vieglo iepakojumu un stiklu, redzam, ka dalīti jau 30% no visa atkritumu apjoma un šķirošana ir kļuvusi par sava veida ikdienu. Savukārt bioloģiskie atkritumi daļai iedzīvotāju ir jaunums. Rīgā jau kopš 2021. gada janvāra darbojas brīvprātīgā bioloģisko atkritumu sistēma, tomēr nošķirojam mazāk par 5%. No šī gada 1. marta paredzam pienākumu daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem nodrošināt bioloģisko atkritumu šķirošanu pie katras daudzdzīvokļu mājas, kurā ir vairāk nekā 10 dzīvokļi. Vienlaikus paredzam arī turpināt sabiedrības informēšanu par šķirošanas nepieciešamību un ieguvumiem, ko tā var dot, lai BIO atkritumu šķirošana kļūst par nu jau tikpat ierastu praksi kā plastmasas un stikla šķirošana. Svarīgi, ka arī atkritumu apsaimniekotāji aktīvi iesaistās iedzīvotāju informēšanā. Par šo kampaņu īpašs paldies “Getliņi EKO”,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

16. janvārī Rīgas domes (RD) Mājokļu un vides komiteja lēma, ka no šī gada 1. marta pie daudzdzīvokļu mājām būs jāuzstāda BIO atkritumu šķirošanas konteineri. Noteikumi gan vēl jāpieņem Rīgas domes sēdē, kas paredzēta 24. janvārī, taču šis lēmums ir solis pareizajā virzienā, lai motivētu sabiedrību piedalīties BIO atkritumu šķirošanā.

Kā ziņots iepriekš, Latvijā gandrīz puse (42%) aptaujāto iedzīvotāju apgalvo, ka vislielākais šķērslis BIO atkritumu šķirošanā ir specializētu konteineru trūkums dzīvesvietas tuvumā. Pētījumu par šķirošanas tendencēm un BIO atkritumu šķirošanas paradumiem “Getliņi EKO” īstenoja kopā ar kompāniju “Norstat” 2023. gada augustā, aptaujājot 1008 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Kampaņas rezultāti rāda, ka, BIO atkritumu šķirošanu padarot pieejamāku, iedzīvotāji labprāt to ievieš savā ikdienas praksē.   Kampaņas ietvaros veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka kopumā 32% aptaujāto rīdzinieku ir pieteikuši vai plāno pieteikt BIO konteineru, savukārt vairāk nekā puse atzīst, ka vēlas šķirot BIO atkritumus kampaņas ietekmē. No pētījuma datiem tostarp secināms, ka kampaņa ir pievērsusi papildu uzmanību domāt par BIO atkritumu šķirošanu, un fakts, ka iedzīvotāji aktīvāk aicina uzstādīt BIO konteinerus daudzdzīvokļu mājās, vedina domāt, ka likumsakarīgi palielināsies arī BIO atkritumu daudzums un, iespējams, arī citi drīzumā sekos šim piemēram.


Dalīties: