Par Getliņi EKO sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību

Getliņi EKO informē, ka 2020. gada 23. novembrī ir pieņemts likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 240A.5), kurš stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī un atbilstoši kuram par tonnu apglabāto sadzīves atkritumu noteiktas šādas Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes:

  1.  no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 65 euro;
  2.  no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim 80 euro;
  3.  no 2023. gada 1. janvāra 95 euro.

Poligons “Getliņi” atstāj nemainīgas izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez DRN), taču sakarā ar DRN likmes ikgadēju pieaugumu, poligona “Getliņi” sadzīves atkritumu apglabāšanas kopējais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs (ar DRN) pieaugs proporcionāli DRN likmes pieaugumam un ar 17.12.2020. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu noteikts šādā apmērā (bez PVN):

  1. tarifs 66,55 EUR/t – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
  2. tarifs 72,29 EUR/t – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
  3. tarifs 78,04 EUR/t – no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Dalīties: