Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

SIA “Getliņi EKO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, 2021. gada 2. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsDRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu[1], EUR/tSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Sadzīves atkritumu apglabāšana6566,55126,8390,6%
8072,29137,4690,2%
9578,04148,1089.8%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas poligona infrastruktūras izbūvi un ekspluatāciju, tai skaitā pieaugums pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksās saistībā ar investīcijām poligona infrastruktūrā, jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācijas uzsākšanu, ietekmes uz vidi samazināšanas izmaksām, personāla izmaksām, sabiedrības izglītības izmaksām, kā arī izmaiņām poligonā notiekošajos procesos.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121 ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 iepriekš sazinoties ar sazinoties ar Jūliju Daļecku, tālr.: 67317800, e-pasts: julija.dalecka@getlini.lv, un vienojoties par konkrētu laiku.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Getliņi EKO” Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121, elektroniskā pasta adrese: info@getlini.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Tarifu projektā plānotās maksājuma izmaiņas iedzīvotājiem 2021. gadā:

Apglabāšanas komponente, EUR/tDRN komponente, EUR/tMaksājums, EUR/t
Esošais Getliņi EKO tarifs41,6624,8966,55
Plānotais Getliņi EKO tarifs80,7646,07126,83
  ↑Δ t60,28 EUR/t
  ↑Δ m3[2]6,03 EUR/m3

[1] Pieņemot, ka vidēji 1 tonna sadzīves atkritumu ir vienāda ar 10 m3 

[2] Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikums, https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums


Dalīties: