Projekta CERITA partneri apmeklē Tartu atkritumu apsaimniekošanas objektus

17. un 18. jūnijā sadarbības partneri projekta “Aprites ekonomika Rīgas un Tartu atkritumu apsaimniekošanas objektos” (CERITA) ietvaros apmeklēja Tartu reģiona atkritumu apsaimniekošanas objektus. Gūtā informācija un zināšanas ļaus pārņemt pieredzi, kas tiks izmantota projekta mērķu sasniegšanai, lai attīstītu atjaunojamās enerģijas potenciālos risinājumus.

Baltijas valstīs lielākais atkritumu poligons “Getliņi” starptautiska projekta CERITA ietvaros pēta potenciālos risinājumus atjaunojamās enerģijas ražošanai atkritumu apsaimniekošanas objektos Rīgā un Tartu.

CERITA projekta mērķis ir analizēt atkritumu apsaimniekošanas objektu atkritumu sastāvu, enerģijas patēriņu un atjaunojamās enerģijas ražošanas potenciālu Rīgā un Tartu. Projekts paredz izstrādāt biznesa modeļa analīzi, produktu ekonomisko vērtību, kā arī noteikt risinājumu investīciju plānu. Viens no galvenajiem CERITA projekta jauninājumiem ir ūdeņraža un tā atvasinājumu izmantošana, lai uzlabotu atkritumu pārstrādes laikā iegūto galaproduktu.

Projekta koordinators ir Latvijas Ūdeņraža asociācija un projektā apvienojušies partneri no Baltijas valstīm un Nīderlandes, lai pārveidotu atkritumu apsaimniekošanas praksi, izmantojot aprites ekonomikas pieeju. Projektu īstenos partneri Hydrogen Architects BV, SIA “Getliņi EKO”, Ekotikslai UAB, Latvijas Ūdeņraža Asociācija, SIA “ERNST & YOUNG BALTIC” un Tartu pilsēta.

Tāpat projekts paredz veicināt sabiedrības informētību un izglītošanu par aprites ekonomiku, un atkritumu apsaimniekošanas praksi, kā arī pilnveidot pārrobežu sadarbību starp iesaistītajām valstīm. Projektam ir potenciāls būtiski ietekmēt atkritumu apsaimniekošanas praksi reģionā, lai, izmantojot aprites ekonomikas pieeju, attīstītu ūdeņraža un tā atvasinājumu potenciālu.

Projekts “Aprites ekonomika Rīgas un Tartu atkritumu apsaimniekošanas objektos” (CERITA) tiek 100% finansēts no Eiropas Inovāciju padomes un mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (EISMEA) līdzekļiem. Projekts tiks īstenots 2024. gada 12 mēnešos. Kopējais projekta budžets ir 1,5 miljoni EUR. Projekta īstenošana palīdzēs sasniegt Eiropas Savienības izvirzītos mērķus ilgtspējā, enerģijas drošībā un konkurētspējā.


Dalīties: