Publicēts uzņēmuma auditētais gada pārskats par 2022. gadu

2022. gadā uzņēmuma SIA “Getliņi EKO” apgrozījums sasniedza 50,83 miljonus eiro, kas ir par 19,80 miljoniem vairāk, salīdzinot ar 2021. gadu. Pārskata periodā gūto apgrozījuma kāpumu veidoja Dabas resursu nodokļa likmei un izmaksām atbilstošs jaunais atkritumu apglabāšanas tarifs. Vienlaikus pieņemto nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms turpināja samazināties, 2022. gadā pieņemot 255 tūkstošus tonnu jeb par 12,1% mazāk nekā 2021. gadā.

Jau piekto gadu pēc kārtas samazinājās pieņemto nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms. Pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāji gadu no gada uzlabo iespējas mājsaimniecībās un pilsētvidē šķirot atkritumus. Tas ļauj iedzīvotājiem ne tikai ietaupīt, bet arī palielināt pārstrādāto atkritumu apjomu, kas ir nozīmīgi, lai Latvijas vide būtu tīra.

Lai arī aizvadītajā gadā uzņēmuma saražotās biogāzes un elektroenerģijas apjomi ir samazinājušies, elektroenerģijas ražošanas ieņēmumos bija vērojams pieaugums par 30,2%, kas saistīts ar būtisku cenu kāpumu elektroenerģijas biržā “Nord Pool”.

Pārskata periodā veiksmīgi turpināja darbu SIA “Getliņi EKO” siltumnīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotās siltumenerģijas izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzeņu audzēšanu, palielinot ieņēmumus no dārzeņu realizācijas par 14,8%, salīdzinot ar 2021. gadu.  Aizvadītajā gadā tika uzsākta siltumnīcu modernizācija, investējot LED augu apgaismojuma sistēmā un uzsākot rekuperācijas sistēmas izbūvi.

Uzņēmums turpināja darbu pie prioritāro mērķu izpildes – augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanu. Uzņēmuma investīcijas pamatlīdzekļos 2022. gadā sasniedza 5,67 miljonus eiro, tādējādi turpinot darbu pie sociāli atbildīga un ilgtspējīga saimniekošanas veida.

Uzņēmuma peļņa 2022. gadā sasniedza 2,70 miljonus eiro, kuras apmēru pozitīvi ietekmēja saņemtā Valsts vides dienesta atļauja papildus atkritumu apjoma izvietošanai bioreaktorā pēdējā slāņa pabeigšanai, kā rezultātā samazinājās apglabājamais atkritumu apjoms un attiecīgi arī dabas resursu nodokļa izmaksas. Daļa no peļņas tiks izmaksāta dividendēs, bet daļa – investēta uzņēmuma attīstībā atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildei.

SIA “Getliņi EKO” ir Rīgas valstspilsētas un Ropažu novada pašvaldībām piederoša kapitālsabiedrībaSIA“Getliņi EKO” apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā un Baltijas valstīs – “Getliņi”. Uzņēmums nodrošina Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanu, apstrādi un pārstrādi.

2022. gada auditētais gada pārskats


Dalīties: