Publicēts uzņēmuma auditētais gada pārskats par 2023. gadu

2023. gadā SIA “Getliņi EKO” apgrozījums sasniedza 48,91 milj. EUR, kas ir par 1,92 milj. EUR jeb 3,8% mazāks, salīdzinot ar 2022. gadu. Pārskata gadā poligonā tika pieņemtas 246 tūkst. tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu, kas ir kritums par 3,7%, salīdzinot ar 2022. gadu, kas liecina par pirktspējas mazināšanos augstās inflācijas ietekmē, kā arī par šķirotu atkritumu īpatsvara pieaugumu.

Uzņēmuma peļņa pārskata gadā sasniedza 2,75 milj. EUR, kuras apmēru būtiski ietekmēja ārkārtas ieņēmumi no iepriekšējo gadu uzkrājuma dabas resursa nodokļa (DNR) samazinājuma 1,02 milj. EUR apmērā, ņemot vērā 2023. gada nogalē pieņemtos grozījumus DRN likumā.

Atkritumu apsaimniekošanas procesā iegūtā biogāze aizvadītajā gadā uzņēmumam ļāva saražot 25,9 GWh elektroenerģijas un 21,0 GWh siltumenerģijas. Tāpat “Getliņi EKO” investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 2023. gadā sasniedza 2,07 milj. EUR, tādējādi veiksmīgi turpinot uzņēmuma stratēģisko attīstību pie sociāli atbildīga un ilgtspējīga saimniekošanas veida.

Aizvadītajā gadā veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzeņu audzēšanu. Ieņēmumi no dārzeņu realizācijas sasniedza 3,34 milj. EUR, kas ir pieaugums par 0,58 milj. EUR jeb 21,0%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, kas galvenokārt skaidrojams ar dārzeņu realizācijas apjoma pieaugumu, aizstājot daļu tomātu platības ar gurķiem, kas nodrošina lielāku ražību.

Pārskata gadā “Getliņi EKO” turpināja veikt līdzšinējās aktivitātes sabiedrības izglītošanā par atkritumu poligona darbu, enerģijas ražošanu, atkritumu pārstrādi un apkārtējās vides aizsardzību, piedāvājot bezmaksas ekskursijas. 2023. gadā tika sasniegts jauns apmeklētāju skaita rekords 8519 viesi no Latvijas un ārvalstīm.

“Getliņi EKO” nodrošina atkritumu apsaimniekošanas reģiona 9 novadiem (Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Siguldas) un Rīgai sadzīves atkritumu apglabāšanu, apstrādi un pārstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, ieviešot jaunas videi draudzīgas atkritumu apstrādes tehnoloģijas. Uzņēmums nodarbojas arī ar ražošanas atkritumu pieņemšanu un pārstrādi, bioloģisko atkritumu pieņemšanu un pārstrādi, enerģijas ražošanu, izmantojot atkritumu gāzi, kā arī lauksaimniecības produktu un citu viengadīgo kultūru audzēšanu.

2023. gada pārskats


Dalīties: